Boreas

TELEFON+90 212 276 2245


E-MAİLinfo@boreasteknoloji.com


UNIQ İSTANBUL Maslak Ayazağa Cad.
No:4, Kat: 1/204 Sarıyer
İstanbul, Türkiye

Teknoloji İklimlendirme Sektöründeki Talepleri Şekillendiriyor

Yaşamımızın her alanında "doğru hava" hayati önem taşır ve iklimlendirme ister evlerimizde ister endüstriyel alanlarda olsun bir kontrol gerektirir. Son yıllarda yaşanan teknolojik ilerlemeler iklimlendirme sektöründe de büyük değişim ve dönüşüme yol açtı. Özellikle üretim ve hizmet sektörünün konforunu, devamlılığını sağlayacak endüstriyel iklimlendirme cihazları, ihtiyaca göre şekillendi. Dünyada iklimlendirme teknolojilerinin standartları her geçen gün daha ileriye taşınırken Türkiye’deki yerli şirketler de global arenadaki kriterlere uygun cihazlar üreterek, ihracat oranını artırmaya devam ediyor.

Türkiye’den dünyadaki birçok ülkeye ihracat yapan Boreas Teknoloji’nin Genel Müdür Yardımcısı İzzet Tanyol ‘’İklimlendirme teknolojileri soğutma, havalandırma ve tesisat konularında gerçek bir tecrübe ve uzmanlık gerektirir. Teknolojiyi doğru kullanmak, ürünleri pazarın beklenti ve taleplerine göre şekillendirmek çok önemli. Son yıllarda endüstriyel iklimlendirme cihazlarında en çok konuşulan konulardan biri olan verimlilik ancak iyi bir teknoloji kullanılarak, sürdürülebilir dünya hedeflerine katkı sağlayabilir. İklimlendirme sektöründe, dünyadaki yeniliklere doğru adapte olmak ve bu yenilikleri doğru şekilde uygulamak, cihazların performansı için çok önemli. Artık sadece cihazların dayanıklılığı değil, enerjiyi verimli kullanması ve o alandaki ihtiyaca uygun tasarlanmış olmasına da dikkat ediliyor.’’ diyerek dünyada değişen pazar taleplerinden bahsetti.

Veri Merkezlerindeki Artış İklimlendirme Sektöründe Yeni Beklentileri Ortaya Çıkardı
İklimlendirme sektörü endüstriyel alanlarla eş zamanlı büyüme kaydettiği için, endüstri dünyasındaki tüm değişimlerden de doğrudan etkileniyor. Özellikle de pandemiyle birlikte internet hatları üzerinden iletişimin ve e-ticaretin artması veriye, veri depolanmasına ve veri analizi yapmaya olan ihtiyacın artması sonucunu doğurdu. Böylece tüm dünyada hızla yükselen veri merkezleri, beraberinde yeni nesil veri merkezi iklimlendirme cihazlarına olan talebi de arttırdı. Veri merkezlerine özel iklimlendirme cihazları ürettiklerinden bahseden Tanyol ‘’Veri merkezleri, endüstriyel yapılar içerisinde kritik tesis dediğimiz ve 7/24 kesintisiz çalışması gereken yapılar. Boreas Teknoloji, gelecek odaklı uçtan uca faaliyetler gösteren bir Açık Holding şirketi ve özellikle mühendislik yönü çok güçlü. Biz Boreas Teknoloji olarak veri merkezlerinin yüksek teknolojili ve verimlilik odaklı iklimlendirme cihazı beklentileri için özel olarak geliştirdiğimiz ürünlerimizle dünya üzerindeki müşterilerimizin arz ve taleplerini karşılıyoruz. Ürünlerimizi projeye özel, esnek biçimde tasarlıyor ve ister modüler olsun ister büyük çapta veri merkezi binaları olsun hepsi için teknolojimizle imzamızı attığımız, uzun ömürlü, verimli cihazlar sunuyoruz. Cihazlarımızın ayrıştırıcı yönü ise Boreas Teknoloji olarak geliştirdiğimiz ısı değiştirici, otomasyon yazılımı ve algoritması. Veri merkezlerindeki kritik ve hassas dengeleri biliyor, Ar-Ge çalışmalarımıza büyük yatırım yapıyoruz.’’ dedi.

Dünya üzerinde endüstriyel alanlarda yaşanan tüm değişimler, o sektörlere çözüm üreten diğer sektörleri de etkiliyor ve bu değişim zincirine ayak uydurabilen, güçlü altyapı ve profesyonelliğe sahip şirketler ayakta kalıyor. Bugün iklimlendirme teknolojilerinde veri merkezlerine özel cihazları konuşmamız verinin değer kazanmasıyla başladı ve günlük yaşamdaki değişimler zincirin tüm halkalarını etkileyerek, en niş sektörlerde bile pazarda rekabeti artıracağını gösterdi.