Boreas

TELEFON+90 212 276 2245


E-MAİLinfo@boreasteknoloji.com


UNIQ İSTANBUL Maslak Ayazağa Cad.
No:4, Kat: 1/204 Sarıyer
İstanbul, Türkiye

VERİ MERKEZİ NEDİR?

Veri Merkezi(Data Center) Nedir?

BT teknolojilerinin hem günlük yaşamın hem de iş yaşamının vazgeçilmez bir parçası hâline geldiği 21. yüzyılın ikinci 10 yılında veri akışının kontrol edilmesi ve veri yığınlarının sorunsuz şekilde depolanması son derece önemlidir. Veri ile ilgili tüm işlemlerin yüksek performans eşliğinde gerçekleştirilmesini sağlayan ve kuruluşların geniş kapsamlı bir yönetim ağına sahip olmalarına imkân tanıyan veri merkezleri, dijital dönüşümde zaman ve mekân sınırlarının ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynar.

Yeni çağın en büyük hazinesi olan verinin toplanmasını, işlenmesini ve dağıtılmasını mümkün kılarak milyonlarca insanın yaşamına doğrudan etki eden veri merkezleri, bünyesinde barındırdığı benzersiz özelliklerle dikkat çeker. Peki ağ toplumu için bu denli vazgeçilmez konumdaki veri merkezi nedir, bir veri merkezi hangi teknolojik unsurlardan oluşur sorularına yanıt arayarak dijital bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?Bir Veri Merkezinin İçeriği

Bir veri merkezi, BT işlevlerinin yerine getirilmesi açısından kritik tesis olarak adlandırılır. Söz konusu işlevlerin yerine getirilmesinde ise hesaplama, depolama ve ağ ögeleri ön plana çıkar.

• Hesaplama: Veri akışının sağlanması ve uygulamaların çalıştırılması için sunucular tarafından temin edilen bellek ve işlem gücüdür. Hesaplama birimi veri merkezinde gelişmiş teknoloji uygulamalarının kullanıldığı alanlar arasında yer alır.
• Depolama: Yüksek güvenli bina olarak tasarlanan bir veri merkezinin bir diğer ana ögesi ise depolamadır. Bu birimde birincil ve yedek depolama aygıtlarının kullanımı söz konusudur. Sabit disk, manyetik bant sürücüler ve flash sürücüler depolama birimini oluşturan unsurlardır.
• Ağ: Bir veri merkezinin performansını önemli ölçüde tayin eden ağ birimi, yönlendiriciler, anahtarlar, denetleyiciler ve güvenlik duvarlarından meydana gelir. Ağ birimi veri akışının kontrolü ve veri yığınlarının işlenmesinden kritik role sahiptir.

Gelişmiş mühendislik yetenekleri sonucu inşa edilen bir veri merkezinde üç ana ögenin yanı sıra ortam kontrolleri, sunucu rafları, güç kaynakları, kablo tesisatı ve kablo yönetimi sistemleri de bulunur. Data center donanım içeriğindeki tüm unsurlar farklı güvenlik önlemleriyle desteklenen başarılı bir mühendislik tasarımı ile tek çatı altında birleştirildiğinde eksiksiz bir veri yönetim kabiliyeti yaratan bir yapı ortaya çıkar.Veri Merkezleri ile İlgili Önemli Detaylar

Bir veri merkezi tesisinde şirketlerin beyni olarak kabul edilen bir beyaz alan mevcuttur. Sadece ayrıcalıklı erişime sahip kullanıcıların girebileceği ilgili alanda veri güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişmiş veri tabanı sistemleri, bilgisayar sistemleri ve ağ sistemleri kullanılır. Beyaz alan projeleri ismi verilen ve şirketlerin özel olarak yürüttüğü projelerin tamamının veri akışı da bu birim aracılığıyla sağlanır.

Öte yandan uçtan uca proje yönetimine önem veren ve iş modelini söz konusu temel üzerinden inşa eden şirketler açısından bulut veri merkezlerinin büyük önem taşıdığı da yadsınamaz bir gerçektir. Fiziksel altyapılarda barındırılan fakat kurumların sanallaştırılmış bilişim kaynakları vasıtasıyla yararlandığı bulut veri merkezleri, operasyonel güvenliğin sağlanması konusunda da oldukça başarılıdır.